Psykologmottagning

 

Psykoterapi, Kris, Trauma, Stödsamtal, Stresshantering, Parsamtal, Familjerådgivning, Handledning, Ledarskapsutveckling, Hypnos, Mindfulness, Digitala samtal, Digital psykoterpapi

Susanne Kihlström

leg psykolog, leg psykoterapeut

Specialist i klinisk psykologi

 

Mottagningen ligger i city

Tegnergatan 15

Stockholm

T-bana Rådmansgatan

Tel: 070 285 24 00

 

Grupphandledning

Handledningen sker alltid med klientens bästa i fokus. Grupphandledningen ger rikliga tillfällen att ta del och lära av varandras erfarenheter, och kan ses som ett utvecklingsstillfälle, där ni lugn och ro få pröva de egna tankarna, frågeställningar och funderingar. Genom möjligheten att få lyssna på gruppens reflektioner och med handledarens hjälp integrera praktik och teori och sortera i egna känslor och upplevelser kring klientarbetet hanteras och avgränsas problemet och arbetet utvecklas. Att få sätta ord på funderingar och svårigheter, känna igen sig i varandras osäkerhet, tvivel och tillkortakommanden, att få tillhöra och delta i en grupp, stärker yrkesidentiteten och professionaliteten och skyddar mot arbetsrelaterad stress och utmattning.

Mottagningen samarbetar med

 

Susanne Kihlström, leg psykolog, leg psykoterapeut, Specialist i klinisk psykologi

 

Tegnergatan 15, Stockholm | Tel: 070 285 24 00 | E-post: susanne.kihlstrom@psykologmottagning.se

 

Copyright © 2020 Psykologmottagning.se All Rights Reserved.