Psykologmottagning

 

Psykoterapi, Kris, Trauma, Stödsamtal, Stresshantering, Parsamtal, Familjerådgivning, Handledning, Ledarskapsutveckling, Hypnos, Mindfulness, Digitala samtal, Digital psykoterpapi

Susanne Kihlström

leg psykolog, leg psykoterapeut

Specialist i klinisk psykologi

 

Mottagningen ligger i city

Tegnergatan 15

Stockholm

T-bana Rådmansgatan

Tel: 070 285 24 00

 

Ledarskapsutbildning

Ett gott ledarskap vilar på förmågan att bygga professionella relationer till sina medarbetare. Att skapa ett gott kommunikationsklimat är en nödvändig förutsättning för utveckling, kreativitet och hälsosam effektivitet, hos såväl ledaren och medarbetarna. Förhållningssättet och kommunikationen bör innehålla en balans mellan struktur, förnuft och personligt engagemang och en förmåga att tryggt vila i vetskapen om den ömsesidiga utvecklingspotentialen i medarbetarsamtalen, dvs att båda parter har något att lära och förstå i samtalet, om sig själva, varandra och arbetssituationen.

 

Med professionellt stöd kan du få hjälp att identifiera förhållningssätt i din kommunikation, låsta mönster och processer i arbetsgruppen. Du kan få hjälp att lösa upp en begränsad handlingsrepertoar och frigöra möjligheter att bygga ett tillräckligt tryggt och balanserat arbetsklimat, där varken kaos eller rigiditet råder.

 

Mottagningen samarbetar med

 

Susanne Kihlström, leg psykolog, leg psykoterapeut, Specialist i klinisk psykologi

 

Tegnergatan 15, Stockholm | Tel: 070 285 24 00 | E-post: susanne.kihlstrom@psykologmottagning.se

 

Copyright © 2020 Psykologmottagning.se All Rights Reserved.