Psykologmottagning

 

Psykoterapi, Kris, Trauma, Stödsamtal, Stresshantering, Parsamtal, Familjerådgivning, Handledning, Ledarskapsutveckling, Hypnos, Mindfulness, Digitala samtal, Digital psykoterpapi

Susanne Kihlström

leg psykolog, leg psykoterapeut

Specialist i klinisk psykologi

 

Mottagningen ligger i city

Tegnergatan 15

Stockholm

T-bana Rådmansgatan

Tel: 070 285 24 00

 

Samtal

Psykoterapi

När du vill fördjupa förståelsen för hur dina tidigare erfarenheter påverkar din nuvarande situation. När du vill komma vidare i livet och bryta invanda mönster. Läs mer

 

Digitala samtal

Digitala psykoterpisamtal är ett alternativ till fysiska samtal och ger en utökad möjlighet att få hjälp och stöd trots avstånd eller svårigheter att komma ifrån på ett rimligt sätt. Läs mer

 

Kris, trauma

När du har råkat ut för en svår upplevelse, sorg eller trauma, t ex en anhörigs död, sjukdom, överfall eller skilsmässa. Läs mer

 

Stödsamtal

När du känner dig osäker, har oro eller behöver stöd under en period för att kunna gå vidare. Om du har ett specifikt problem som kan bearbetas under en begränsad samtalsserie. Läs mer

 

Stresshantering

När du känner dig allt för stressad, deprimerad eller till och utmattad eller utbränd. Om du har kroppsliga symtom eller sömnproblem som du tror är stressrelaterade. Läs mer

 

Parsamtal

När relationen hamnat i gungning eller när ordet skilsmässa nämnts, vid otrohet eller när dialogen stagnerat. Läs mer

 

Familjerådgivning

När föräldraskapet känns svårt att hantera och reda ut. När det låst sig i samspelet mellan en eller flera familjemedlemmar. När det stora ansvaret som förälder eller styvförälder känns övermäktigt och ohanterligt. Läs mer

 

Ungdomssamtal

När du vill skapa en förändring och utveckling. När du känner dig nedstämd, ledsen eller oroad. Läs mer

 

 

Susanne Kihlström, leg psykolog, leg psykoterapeut, Specialist i klinisk psykologi

 

Tegnergatan 15, Stockholm | Tel: 070 285 24 00 | E-post: susanne.kihlstrom@psykologmottagning.se

 

Copyright © 2020 Psykologmottagning.se All Rights Reserved.