© 2020 Psykologmottagning.se

Välkommen

De flesta människor känner någon gång i livet behov av stöd från någon utomstående. Det kan till exempel vara vid en akut kris, trauma, PTSD, sorg, nedstämdhet, depression, livskris, relationsproblem, stress, utmattning, sexuell ohälsa, oro för barnen eller arbetet eller en allmän önskan om att komma vidare i livet. Kroppen kan också genom olika symtom tala om att man är ur balans, exempelvis genom huvudvärk, högt blodtryck eller muskelsmärtor.

Jag erbjuder professionell hjälp i samtalsform. Jag arbetar utifrån en psykodynamisk grundsyn. Det innebär en betoning på relationers betydelse och att tidigare erfarenheter påverkar hur man möter och reagerar på nya situationer och att psykiska symtom är meningsbärande och möjliga att förstå.

Jag arbetar även med kognitiva och beteendeinriktade metoder då det är viktigt att förstå hur negativa tanke- och beteendemönster styr och påverkar hur man möter livet. Metoder som avslappning och stabiliseringsövningar och hypnos kan också vara till hjälp för att ge kroppen möjlighet till vila och återhämtning och läkning.

Metoderna jag använder är grundade på vetenskap och beprövad erfarenhet och har utvecklats genom forskning, och anpassas till de behov som du har.

Genom att bli medveten och reflektera kring sig själv i en förtroendefull samarbetsrelation blir det möjligt att förstå, känna igen och förändra tankar, beteenden och känslor till mer ändamålsenliga livsmönster.

Ibland kan det räcka med några enstaka samtal för att känna att ens liv är hanterbart igen, i andra situationer kan en längre kontakt vara nödvändig. I inledande samtal formulerar och bedömer vi tillsammans vilka dina behov är.

Det finns möjlighet till akuttider, kvälls- och helgtider. Mottagningen ger också möjlighet till digitala samtal. Mottagningen samarbetar med psykiater.

Foto Anna Tiberg

Psykoterapi, Kris, Trauma, PTSD,  Stödsamtal, Stresshantering, Parsamtal, Handledning, Ledarskapsutveckling, Hypnos, Mindfulness, Digitala samtal, Digital psykoterapi

Susanne Kihlström

Leg psykolog
Leg psykoterapeut
Specialist i klinisk psykologi

Tel: 070 285 24 00

Maila här

Mottagningen ligger i city

Tegnergatan 15
Stockholm
T-bana Rådmansgatan

Samarbeten

Samtal

Psykoterapi

När du vill fördjupa förståelsen för hur dina tidigare erfarenheter påverkar din nuvarande situation. När du vill komma vidare i livet och bryta invanda mönster. Läs mer

Digitala samtal

Digitala psykoterpisamtal är ett alternativ till fysiska samtal och ger en utökad möjlighet att få hjälp och stöd trots avstånd eller svårigheter att komma ifrån på ett rimligt sätt.

Läs mer

Kris, trauma

När du har råkat ut för en svår upplevelse, sorg eller trauma, t ex en anhörigs död, sjukdom, överfall eller skilsmässa.

 Läs mer

Stödsamtal

När du känner dig osäker, har oro eller behöver stöd under en period för att kunna gå vidare. Om du har ett specifikt problem som kan bearbetas under en begränsad samtalsserie.

Läs mer

Stresshantering

När du känner dig allt för stressad, deprimerad eller till och utmattad eller utbränd. Om du har kroppsliga symtom eller sömnproblem som du tror är stressrelaterade.

Läs mer

Parsamtal / Familjerådgivning

När relationen hamnat i gungning eller när ordet skilsmässa nämnts, vid otrohet eller när dialogen stagnerat. När föräldraskapet känns svårt att hantera och reda ut. När det låst sig i samspelet mellan en eller flera familjemedlemmar. När det stora ansvaret som förälder, adoptivförälder eller styvförälder känns övermäktigt och ohanterligt.

Läs mer

Ungdomssamtal

När du vill skapa en förändring och utveckling. När du känner dig nedstämd, ledsen eller oroad.

Läs mer