© 2020 Psykologmottagning.se

Ledarskapsutveckling

Ett gott ledarskap vilar på förmågan att bygga professionella relationer till sina medarbetare. Att skapa ett gott kommunikationsklimat är en nödvändig förutsättning för utveckling, kreativitet och hälsosam effektivitet, hos såväl ledaren och medarbetarna. Förhållningssättet och kommunikationen bör innehålla en balans mellan struktur, förnuft och personligt engagemang och en förmåga att tryggt vila i vetskapen om den ömsesidiga utvecklingspotentialen i medarbetarsamtalen, dvs att båda parter har något att lära och förstå i samtalet, om sig själva, varandra och arbetssituationen.

Med professionellt stöd kan du få hjälp att identifiera förhållningssätt i din kommunikation, låsta mönster och processer i arbetsgruppen. Du kan få hjälp att lösa upp en begränsad handlingsrepertoar och frigöra möjligheter att bygga ett tillräckligt tryggt och balanserat arbetsklimat, där varken kaos eller rigiditet råder.

Foto Simon Girvine