© 2024 Psykologmottagning.se

Digitala samtal

Vad är digitala samtal och digital psykoterapi?

 

Digitala psykoterapisamtal är ett alternativ till fysiska samtal och ger en utökad möjlighet att få hjälp och stöd trots avstånd eller svårigheter att komma ifrån på ett rimligt sätt. Du kan ha samtalet hemifrån eller på annan plats som du känner dig bekväm med. Metoden med digital psykoterapi har blivit allt vanligare och skillnaden mellan ett fysiskt möte och ett digitalt möte är inte så stor som man kan tro. Det har visat sig att kontakten uppfattas snarlik den som vanligtvis sker när man träffas på mottagningen och att det går att skapa goda relationer i psykologisk behandling även på distans.

 

Precis som vid all psykoterapi, så är antalet samtal beroende av vilken sorts bekymmer och problematik du söker för. Vi inleder med en bedömning av din problematik och en bedömning om det passar att arbeta på detta sätt via digital media. Det är möjligt att det digitala samtalet även kan kompletteras/mixas med fysiska möten. Vi samtalar via videolänk eller via telefonen med bild eller utan.