© 2020 Psykologmottagning.se

Stresshantering

Känner du dig stressad utan möjlighet att förändra din livssituation? Ibland säger också kroppen ifrån i form av olika fysiska symtom.

Att vara utsatt för långvarig stress kan leda till försämrad motståndskraft, både kroppsligt, kognitivt och psykologiskt. Flera händelser kan ha samlat sig och en ytterligare (kanske mindre) påfrestning kan utlösa en stressreaktion. Orsaken till stressymtomen kan till exempel vara arbetsrelaterat, personliga problem eller vid relationsproblem.

Med professionellt stöd kan du få hjälp att sortera upp och identifiera de områden och frågeställningar som orsakar stressen. Genom att lära dig mer om dig själv, dina förmågor och begränsningar kan du återfå balans i livet, samt hitta förhållningssätt och kraft att genomföra de förändringar du behöver för att bättre ta hand om dig själv.

Stressreaktioner kan delas in i fyra grupper; tankemässiga, känslomässiga och beteendemässiga stressreaktioner.

Tankemässiga stressreaktioner kan t ex vara splittrade tankar, svårigheter att koncentrera sig på en sak i taget, glömska, att tappa ord i samtal, att mentalt inte riktigt var ”på plats” i nuet utan hela tiden på väg i tankarna till nästa ”måste” samt negativa tankar om att inte hinna, inte klara av, inte orka.

Fysiologiska stressreaktioner kan visa sig då kroppen, själen och hjärnan inte får tillräckligt med vila och tid för återhämtning. Reaktionen kan visa sig som huvudvärk, trötthet, bristande lust, sömnsvårigheter magbesvär, yrsel, oro, svettningar, hjärtklappning, panikångest.

Beteendemässiga stressreaktioner kan yttra sig som t ex att göra många saker samtidigt, tänka kortsiktigt, fatta impulsiva beslut, göra flera misstag än vanligt. Att överge sina fritidsintressen och umgänge kan också vara ett symtom på stress. Det kan också visa sig som ökad konsumtion av kaffe, socker, mat alkohol eller tabletter.

Känslomässiga stressreaktioner kan visa sig som uppgivenhet, tomhet, meningslöshet och känslomässig obalans till exempel ilskeutbrott och/eller lätt till gråt. Ibland är stressen kopplad till en tillfällig eller grundläggande låg självkänsla, höga egenkrav och svårigheter att säga nej eller göra egna val och en svag tilltro till att kunna påverka situationen.

I samtal får du möjlighet att klargöra din situation. Med ökad insikt om vilka faktorer som bidrar till obalansen och utgör hinder för dig att må bättre, kan förändringar bli möjliga och dina handlingsalternativ breddas.

Foto Linda Nybom