© 2020 Psykologmottagning.se

Hypnosterapi

Hypnos innebär att man är i ett öppet, kreativt och fokuserat trancetillstånd utforskar sitt inre. Hypnos kan sägas vara en väg förbi det medvetna rationella och analytiska tänkandet. Tekniken ger dig möjlighet att komma i kontakt med ditt undermedvetna, din kreativa intelligens, utan att det medvetna är där och analyserar eller sätter begränsningar. I kombination med samtal kan hypnos underlätta sökandet efter problemets kärna och möjliga lösningar. Det kan handla om att få kontakt med rädslor, skam eller skuldkänslor eller aspekter av dig själv som av olika anledningar hålls undan. Syftet kan vara att övervinna rädsla och hindrande känslor, integrera delaspekter, förstå, förändra och lämna gamla beteendemönster och negativa självbilder. Det kan även handla om att finna vila och återhämtning, minska stressymptom, lindra smärta och aktivera självläkande krafter. Genom hypnos kan du skapa större medvetenhet, kontroll och styrning över dina tankar, känslor och beteenden och skapa positiva förändringar. Metoden skräddarsys alltid efter dina behov.

Hypnosliknande trance tillstånd används i skiftande sammanhang som yoga, psykoprofylax, mental träning, meditation, mindfullness. Hypnos är i sig själv inget botemedel. I princip kan vem som helst lära sig läsa upp en hypnostext med rätt takt och känsla och inducera trance i lyssnaren. Däremot krävs det utbildning för att kunna utvärdera effekterna av hypnosen och integrera materialet på ett ändamålsenligt och självutvecklande sätt. Det som gör hypnosen behandlingseffektiv beror på den kompetens som behandlaren har. Det är därför som behandling med hjälp av hypnos enligt lag endast får utföras av personer som har en av socialstyrelsen godkänd vårdlegitimation.