© 2020 Psykologmottagning.se

Krishantering

När du eller dina medarbetare råkat i akut kris kan professionellt stöd och samtal vara till hjälp. Läs mer

Ledarskapsutveckling

När du vill utveckla och höja din kommunikativa och relationella kompetens som ledare och chef. Läs mer

Stresshantering

När du eller dina medarbetare är i riskzonen för ohälsa och sjukskrivning. När du behöver ta dig ur en negativ stressituation och lära dig bättre hantera och balansera arbetslivets påfrestningar. Läs mer