© 2020 Psykologmottagning.se

EMDR

EMDR, Eye movement desensitization and reprocessing

I de flesta fall bearbetar individen obehagliga upplevelser spontant och kan lämna dem bakom sig. Men när en person blir allvarligt traumatiserad, antingen av en överväldigande händelse eller genom upprepade trauman kan den normala läkningsprocessen komma ur balans. Den störande upplevelsen blir inte bearbetad. Minnen från denna lagras i hjärnan i en obearbetad form där de fortsätter att återupplevas när individen hamnar i situationer som påminner om den ursprungliga händelsen.

EMDR är en behandlingsmetod som kan hjälpa dig minska besvären efter trauman av olika slag, t ex symtom efter överfall, rån, övergrepp, olyckshändelser eller naturkatastrofer. Även om ett trauma ägde rum för många månader sedan, eller till och med många år sedan, kan du ändå känna av spåren av detta i ditt dagliga liv genom posttraumatiska symptom, som t ex invaderande minnen, överväldigande känslor, mardrömmar, ångest, känslomässig avstängning, låg självkänsla och andra svårigheter att orka med att leva ett bra liv.

EMDR kan också använts för att hjälpa människor att hantera ångest, prestationsångest, låg självkänsla, akut stress och panikkänslor, sorg, reaktioner på fysiska sjukdomar och många andra tillstånd där starka känslor är förknippade med livsupplevelser. De känslor och de negativa tankar, medvetna eller omedvetna, som ursprungshändelserna skapat, kan påverka vårt sätt att bete oss, tänka och känna om oss själva även i andra situationer.

Behandlingen hjälper dig att komma i kontakt med och arbeta med känslor och tankar förknippande med de svåra livshändelserna. Syftet med behandlingen är att lindra och aktivera den egna förmågan att hantera den påverkan traumat har på dig idag

Du kan läsa mer om metoden på www.EMDR.se