© 2020 Psykologmottagning.se

Stödsamtal

De flesta människor känner någon gång i livet behov av stöd från någon utomstående. Det kan gälla stressymtom, oro och ångest, relationsproblem på arbetet eller hemma eller oro för barnen och anhöriga. Stödsamtal kan ses som en mer målfokuserad och avgränsad form av psykoterapi. I en begränsad samtalsserie kring ett specifikt problem får du hjälp att stärka dina inre resurser för att bättre kunna hantera vardagen. I inledande samtal formulerar vi tillsammans temat för samtalen, antalet tillfällen att träffas samt mål att uppnå.